Jag vill påstå att okunskap om alla ismer är dödlig även idag.

Inledning För att optimalt tillgodogöra sig innehållet i denna artikel är det rekommenderat att man först läser artikeln Den falska höger-vänster-skalan. Att kommunism, islamism, nazism och fascism är de värsta totalitära tankesystem som någonsin existerat är välkänt. Det är mindre känt att de delar samma filosofiska kärna. Att nazism och kommunism ligger mycket nära varandra … Fortsätt läsa Jag vill påstå att okunskap om alla ismer är dödlig även idag.

Beskyddar Sveriges Regering och Sveriges riksdag en olaglig kartell inom Vård Sverige?

 – Ett etablissemang utan personligt ansvar sitter vid makten och styr över folket och detta främjar inte svenska folkets folkhälsa, liv….Enligt en vårdskademätning från Socialstyrelsen dör mellan 3 000 och 4 000 människor i vården varje år på grund av fel och brister. -”Det motsvarar drygt åtta personer per dag eller sex fullastade jumbojet per … Fortsätt läsa Beskyddar Sveriges Regering och Sveriges riksdag en olaglig kartell inom Vård Sverige?

Vanvården av våra äldsta och sårbaraste är en skam

Originally posted on anthropocene:
Vi har den senaste tiden kunnat läsa upprepade gånger om hur våra mest utsatta gamla på äldreboenden och vårdhem ofta är kraftigt undernärda. Den mat som serveras på dessa välfärdsinstitutioner är ofta både näringsmässigt undermålig och otillräcklig. De gamla får en långt sämre mat en kriminella på kriminalvårdsinstitu-tioner. När jag ser… Fortsätt läsa Vanvården av våra äldsta och sårbaraste är en skam

Jag har en lära

Originally posted on DET GODA SAMHÄLLET:
Patrik Engellau Jag skrev nyligen att det makthavande Politikerväldets berättelse om Sverige med tiden blir allt mindre legitim. Det betyder att folk inte längre tror på Politikerväldets grundläggande föreställningar om Humanitär Stormakt och Värdegrunden och Multikultur och annat PK-gods. Att dessa idéer fortfarande har bäring beror till en… Fortsätt läsa Jag har en lära

Mikroämnena i ekologisk mat befrämjar metabol hälsa

Originally posted on anthropocene:
Plötsligt är etablissemangets media fulla med uppgifter om att den ekologiska maten inte ger några hälsofördelar och samtidigt utgör ett miljöhot. Att media som normalt vinnlägger sig om politisk korrekthet på detta sätt svär i miljökyrkan är uppseendeväckande. Ligger det måhända en hund begraven bakom denna plötsliga omsvängning? Låt oss börja… Fortsätt läsa Mikroämnena i ekologisk mat befrämjar metabol hälsa

Nygamla bevis för att skolhälsovården är på fel spår

Originally posted on anthropocene:
Min gamla skolkamrat och Facebookvän Nisse Simonsson har hittat en mycket intressant 40 år gammal koststudie som kan vara värd en kommentar. Studien som pågick från 1968 till 1973 gick under namnet Minnesota Coronary Experiment. BMJ har nyligen publicerat en reevaluering av data från detta experiment som omfattade 9.423 deltagare i… Fortsätt läsa Nygamla bevis för att skolhälsovården är på fel spår