Den arabiska rasismen

Araber har en lång och väl dokumenterad historia av rasism mot framförallt afrikaner men under senare tid även mot asiater. Det arabiska slaveriet av afrikaner, som grundas på strukturell rasism, genom åren var faktiskt mer utbrett, pågick under betydligt längre tid och involverade avsevärt fler slavar än den transatlantiska slavhandeln. Västerländsk slavhandel avslutades dock. Detsamma … Fortsätt läsa Den arabiska rasismen

ÄR JAG SVENSK

Det råder stor förvirring och okunnighet i Sverige om medborgarskap och nationalitet. Jag har fritt tagit del av den oro som finns för att vår demokrati luckrats upp och tjänar de politiskt korrekta självpåtagna ” elitisterna” som aldrig haft ett hederligt arbete, eftersom deras liv utgår ifrån ett kvalificerat tyckande utan krav på bildning eller … Fortsätt läsa ÄR JAG SVENSK

Kostar det att vara en Humanitär Stormakt?

VAD KOSTAR EN SVENSK Forskarna Nilsson och Wadeskog har gjort beräkningar på vad en person i Sverige kostar från vaggan till graven om den inte bidrar med arbete utan lever på det offentliga. Den kalkylen användes i SOU 2010:55 vid beräkning av kostnaden för icke-integrerade romer, Observera att kalkylen inte gäller en ”värsting” som belastar … Fortsätt läsa Kostar det att vara en Humanitär Stormakt?

Lärare måste bli moderna

Lärarna ska fungera som en riktig mentor för sina elever och coacha dessa genom 3 år i varje klass, i nära relation till föräldrar via möten och avstämningsmöten, assistenter som mer tar hand om intilliggande administrativa uppgifter innan de blir lärare. Utbildning med mer fokus på grupparbeten och presentationer med krav på saklighet, där elever lär sig sortera ut konsensus av det de blivit tilldelade att förmedla för klassen.
Fortsätt läsa Lärare måste bli moderna