Kräv demokrati för alla Svenskar precis som i landet Schweiz